YESO-MED ไซริงค์ ปลอดเชื้อ - 100 ชิ้น/กล่อง - 5ml/cc

฿135.00 ราคารวมภาษี

ฉะเชิงเทรา, ไทย

2 รายการสั่งซื้อเปิดร้านเมื่อ 3 ก.พ. 2018

Rating:
0%
รายละเอียด
ลักษณะเฉพาะ 1. เป็นกระบอกฉีดยาผ่านผิวหนัง ชนิดปราศจากเชื้อ ใช้ครั้งเดียวทิ้ง 2. กระบอกฉีด (Barrel) ทำจากสารสังเคราะห์ Polypropylene ชนิด Medical grade มาตรฐาน ISO 13485 มีขีดบอกปริมาตรเป็นมิลลิลิตร 3. ก้านฉีด (Plunger) ทำจากสาร Polypropylene (Medical grade) 4. ส่วนปลายก้านฉีด (Gasket) ผนึกด้วยซีลยางพิเศษ เคลือบด้วยซิลิโคน ผิวรอบนอกเป็นวงแหวน 2 ชั้น เพื่อป้องกันยาและสารละลายย้อนกลับ ซึ่งกระชับกับผิวด้านในของตัวกระบอกฉีด และที่ปลายกระบอกมีสัน (Rim) ป้องกันการหลุดของก้านฉีด (Plunger) 5. หัวต่อกระบอกฉีดยาเป็น Slip Tip 6. กระบอกฉีดยาบรรจุในซองที่ปิดสนิท 1 ชิ้น ต่อ 1 ซอง และทำการปราศจากเชื้อด้วย EOG-(Ethylene Oxide Gas) 7. บนบรรจุภัณฑ์มีระบุชื่อของกระบอกฉีดยา ความจุ สถานที่ผลิต เลขที่ผลิต วันที่ผลิต และวันหมดอายุ การบรรจุหีบห่อ: บรรจุในซองพลาสติก ซองละ 1 ชิ้น บรรจุ 100 ชิ้น ต่อ 1 กล่อง วีธีตรวจสอบ: ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ, ตามรูปแบบ Catalog และทดลองใช้งาน
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
แบรนด์ YESO-MED
โปรโมชั่น ไม่ปรากฏ
รีวิว
Write Your Own Review
ลูกค้าสามารถรีวิวสินค้านี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สร้างบัญชีใหม่