กระบอกฉีดยา

 1. YESO-MED ไซริงค์ ปลอดเชื้อ - 100 ชิ้น/กล่อง - 3ml/cc

  YESO-MED ไซริงค์ ปลอดเชื้อ - 100 ชิ้น/กล่อง - 3ml/cc

  ฿119.00 ราคารวมภาษี
  สินค้าหมด
 2. NIPRO ไซริงค์ - 100 ชิ้นต่อกล่อง - 3cc

  NIPRO ไซริงค์ - 100 ชิ้นต่อกล่อง - 3cc

  ฿120.00 ราคารวมภาษี
 3. NIPRO ไซริงค์ แบบหัวล็อค (ลูเออร์ล็อค)

  NIPRO ไซริงค์ แบบหัวล็อค (ลูเออร์ล็อค)

  ฿133.00 ราคารวมภาษี

 4. YESO-MED ไซริงค์ ปลอดเชื้อ - 100 ชิ้น/กล่อง - 5ml/cc

  YESO-MED ไซริงค์ ปลอดเชื้อ - 100 ชิ้น/กล่อง - 5ml/cc

  ฿135.00 ราคารวมภาษี
  สินค้าหมด
 5. NIPRO ไซริงค์ - 100 ชิ้นต่อกล่อง - 5cc

  NIPRO ไซริงค์ - 100 ชิ้นต่อกล่อง - 5cc

  ฿140.00 ราคารวมภาษี
 6. YESO-MED ไซริงค์ ปลอดเชื้อ - 100 ชิ้น/กล่อง - 1ml/cc

  YESO-MED ไซริงค์ ปลอดเชื้อ - 100 ชิ้น/กล่อง - 1ml/cc

  ฿160.00 ราคารวมภาษี
  สินค้าหมด
 7. NIPRO ไซริงค์ - 100 ชิ้นต่อกล่อง - 1cc

  NIPRO ไซริงค์ - 100 ชิ้นต่อกล่อง - 1cc

  ฿165.00 ราคารวมภาษี
 8. YESO-MED ไซริงค์ ปลอดเชื้อ - 50 ชิ้น/กล่อง - 20ml/cc

  YESO-MED ไซริงค์ ปลอดเชื้อ - 50 ชิ้น/กล่อง - 20ml/cc

  ฿189.00 ราคารวมภาษี
  สินค้าหมด
 9. YESO-MED ไซริงค์ ปลอดเชื้อ - 100 ชิ้น/กล่อง - 10ml/cc

  YESO-MED ไซริงค์ ปลอดเชื้อ - 100 ชิ้น/กล่อง - 10ml/cc

  ฿199.00 ราคารวมภาษี
  สินค้าหมด
 10. NIPRO ไซริงค์ - 50 ชิ้นต่อกล่อง - 20cc

  NIPRO ไซริงค์ - 50 ชิ้นต่อกล่อง - 20cc

  ฿200.00 ราคารวมภาษี
 11. NIPRO ไซริงค์ - 100 ชิ้นต่อกล่อง - 10cc

  NIPRO ไซริงค์ - 100 ชิ้นต่อกล่อง - 10cc

  ฿210.00 ราคารวมภาษี
 12. NIPRO ไซริงค์ - 30 ชิ้นต่อกล่อง - 50ml/cc

  NIPRO ไซริงค์ - 30 ชิ้นต่อกล่อง - 50ml/cc

  ฿300.00 ราคารวมภาษี
 13. YESO-MED ไซริงค์ ปลอดเชื้อ - 30 ชิ้น/กล่อง - 50ml/cc

  YESO-MED ไซริงค์ ปลอดเชื้อ - 30 ชิ้น/กล่อง - 50ml/cc

  ฿320.00 ราคารวมภาษี
  สินค้าหมด