กระบอกฉีดยา

 1. NIPRO ไซริงค์ - 100 ชิ้นต่อกล่อง - 3cc

  NIPRO ไซริงค์ - 100 ชิ้นต่อกล่อง - 3cc

  ฿120.00 ราคารวมภาษี
  5975 ขาย
 2. JNT ไซริงค์ ไม่ติดเข็ม 100ชิ้น/กล่อง

  JNT ไซริงค์ ไม่ติดเข็ม 100ชิ้น/กล่อง

  ฿127.00 ราคารวมภาษี
  89 ขาย
 3. BD Tuberculin Syringe ไม่มีเข็มฉีดยา - 100 ชิ้นต่อกล่อง

  BD Tuberculin Syringe ไม่มีเข็มฉีดยา - 100 ชิ้นต่อกล่อง

  ฿133.00 ราคารวมภาษี
  50 ขาย
 4. NIPRO ไซริงค์ แบบหัวล็อค (ลูเออร์ล็อค)

  NIPRO ไซริงค์ แบบหัวล็อค (ลูเออร์ล็อค)

  ฿133.00 ราคารวมภาษี
  515 ขาย
 5. NIPRO ไซริงค์ - 100 ชิ้นต่อกล่อง - 5cc

  NIPRO ไซริงค์ - 100 ชิ้นต่อกล่อง - 5cc

  ฿140.00 ราคารวมภาษี
  3493 ขาย
 6. NIPRO ไซริงค์ - 100 ชิ้นต่อกล่อง - 1cc

  NIPRO ไซริงค์ - 100 ชิ้นต่อกล่อง - 1cc

  ฿165.00 ราคารวมภาษี
  3387 ขาย
 7. NIPRO ไซริงค์ - 50 ชิ้นต่อกล่อง - 20cc

  NIPRO ไซริงค์ - 50 ชิ้นต่อกล่อง - 20cc

  ฿200.00 ราคารวมภาษี
  1446 ขาย
 8. NIPRO ไซริงค์ - 100 ชิ้นต่อกล่อง - 10cc

  NIPRO ไซริงค์ - 100 ชิ้นต่อกล่อง - 10cc

  ฿210.00 ราคารวมภาษี
  1656 ขาย
 9. NIPRO ไซริงค์ - 30 ชิ้นต่อกล่อง - 50ml/cc

  NIPRO ไซริงค์ - 30 ชิ้นต่อกล่อง - 50ml/cc

  ฿300.00 ราคารวมภาษี
  455 ขาย
 10. WSD ไซริงค์บอล 12 กล่องต่อลัง

  WSD ไซริงค์บอล 12 กล่องต่อลัง

  ฿830.00 ราคารวมภาษี
 11. ยกลัง (12 กล่อง) SAVE ไซริงค์แก้ว

  ยกลัง (12 กล่อง) SAVE ไซริงค์แก้ว

  ฿2,250.00 ราคารวมภาษี
  13 ขาย