กระบอกฉีดยา

 1. NIPRO ไซริงค์ - 100 ชิ้นต่อกล่อง - 3cc

  NIPRO ไซริงค์ - 100 ชิ้นต่อกล่อง - 3cc

  ฿119.00 ฿120.00 1% off ราคารวมภาษี
 2. YESO-MED ไซริงค์ ปลอดเชื้อ - 100 ชิ้น/กล่อง - 3ml/cc

  YESO-MED ไซริงค์ ปลอดเชื้อ - 100 ชิ้น/กล่อง - 3ml/cc

  ฿119.00 ราคารวมภาษี
  สินค้าหมด
 3. NIPRO ไซริงค์ แบบหัวล็อค (ลูเออร์ล็อค)

  NIPRO ไซริงค์ แบบหัวล็อค (ลูเออร์ล็อค)

  ฿133.00 ราคารวมภาษี

 4. NIPRO ไซริงค์ - 100 ชิ้นต่อกล่อง - 5cc

  NIPRO ไซริงค์ - 100 ชิ้นต่อกล่อง - 5cc

  ฿135.00 ฿140.00 4% off ราคารวมภาษี
 5. YESO-MED ไซริงค์ ปลอดเชื้อ - 100 ชิ้น/กล่อง - 5ml/cc

  YESO-MED ไซริงค์ ปลอดเชื้อ - 100 ชิ้น/กล่อง - 5ml/cc

  ฿135.00 ราคารวมภาษี
  สินค้าหมด
 6. NIPRO ไซริงค์ - 100 ชิ้นต่อกล่อง - 1cc

  NIPRO ไซริงค์ - 100 ชิ้นต่อกล่อง - 1cc

  ฿160.00 ฿165.00 4% off ราคารวมภาษี
 7. YESO-MED ไซริงค์ ปลอดเชื้อ - 100 ชิ้น/กล่อง - 1ml/cc

  YESO-MED ไซริงค์ ปลอดเชื้อ - 100 ชิ้น/กล่อง - 1ml/cc

  ฿160.00 ราคารวมภาษี
  สินค้าหมด
 8. YESO-MED ไซริงค์ ปลอดเชื้อ - 50 ชิ้น/กล่อง - 20ml/cc

  YESO-MED ไซริงค์ ปลอดเชื้อ - 50 ชิ้น/กล่อง - 20ml/cc

  ฿189.00 ราคารวมภาษี
  สินค้าหมด
 9. NIPRO ไซริงค์ - 50 ชิ้นต่อกล่อง - 20cc

  NIPRO ไซริงค์ - 50 ชิ้นต่อกล่อง - 20cc

  ฿195.00 ฿200.00 3% off ราคารวมภาษี
 10. YESO-MED ไซริงค์ ปลอดเชื้อ - 100 ชิ้น/กล่อง - 10ml/cc

  YESO-MED ไซริงค์ ปลอดเชื้อ - 100 ชิ้น/กล่อง - 10ml/cc

  ฿199.00 ราคารวมภาษี
  สินค้าหมด
 11. NIPRO ไซริงค์ - 100 ชิ้นต่อกล่อง - 10cc

  NIPRO ไซริงค์ - 100 ชิ้นต่อกล่อง - 10cc

  ฿209.00 ฿210.00 1% off ราคารวมภาษี
 12. NIPRO ไซริงค์ - 30 ชิ้นต่อกล่อง - 50ml/cc

  NIPRO ไซริงค์ - 30 ชิ้นต่อกล่อง - 50ml/cc

  ฿299.00 ฿300.00 1% off ราคารวมภาษี
 13. YESO-MED ไซริงค์ ปลอดเชื้อ - 30 ชิ้น/กล่อง - 50ml/cc

  YESO-MED ไซริงค์ ปลอดเชื้อ - 30 ชิ้น/กล่อง - 50ml/cc

  ฿320.00 ราคารวมภาษี
  สินค้าหมด