ทันตกรรม

 1. TOP DENT หลอดดูดน้ำลาย 100ชิ้น/แพ็ค

  TOP DENT หลอดดูดน้ำลาย 100ชิ้น/แพ็ค

  ฿75.00 ราคารวมภาษี
 2. ASA ONE หลอดดูดน้ำลาย 100ชิ้น/แพ็ค

  ASA ONE หลอดดูดน้ำลาย 100ชิ้น/แพ็ค

  ฿90.00 ราคารวมภาษี
 3. COTIZEN ชามยางผสมปูนหรือผงพิมพ์ปาก

  COTIZEN ชามยางผสมปูนหรือผงพิมพ์ปาก

  ฿150.00 ราคารวมภาษี
  7 ขาย
 4. CROMAX ผงพิมพ์ปาก

  CROMAX ผงพิมพ์ปาก

  ฿180.00 ราคารวมภาษี
 5. KROMOPAN ผงพิมพ์ปาก

  KROMOPAN ผงพิมพ์ปาก

  ฿225.00 ราคารวมภาษี
 6. ROCKA (SCG) ปูนสำหรับงานทันตกรรม

  ROCKA (SCG) ปูนสำหรับงานทันตกรรม

  ฿630.00 ราคารวมภาษี
  34 ขาย